Visuotinės Paslaugų Teikimo Sąlygos

Atnaujinta 05/04/2020

Šis puslapis naudojamas išreikšti paslaugų teikimo sąlygoms. Naudodami šia svetainė jūs sutinkate su šiais Visuotinėmis Paslaugų Teikimo sąlygomis.

Autorizavimas

Ankščiau įvardintas klientas (vėliau įvardinamas kaip klientas) užsiima su Ambr, VšĮ. (“Herophy”) paslaugų gavimo tikslais tokiais kaip, svetainės kūrimas, grafinis dizainas, techninis aptarnavimas ir/arba bet kokios paslaugos ar konsultacijos, kliento prašymu. Taip klientas autorizuoja Herophy pilna bet kokių vartotojų prieigą susijusią su prašomų projektu. Klientas taip pat autorizuoja Herophy pilna trečiųjų šalių vartotojų prieiga kuri yra susijusi su projektu ir yra reikalinga projekto išpildymui. Herophy nesinaudos kliento asmeniniais vartotojo paskyromis, be kliento leidimo, pinigų išgryninimui ar pirkimams.

 

Svetainės Dizaino Suderinamumas

Kuriant svetainę kuri pilnai veiktų su įvairiomis naršyklėmis (ir naršyklių versijomis) gali pareikalauti nemažai papildomų pastangų. Tam gali reikėti sukurti kelias skirtingas svetainės kodo ar puslapių versijas. Herophy duoda garantiją, kad internetinės svetainės su kuriomis dirbame, veiks su dabartinėmis internetinių naršyklių versijomis:

  • Microsoft Internet Explorer
  • Mozilla Firefox
  • Apple Safari
  • Google Chrome

Nors Herophy laikosi rinkos standartų kuriant pilnai funkcionalias svetaines, Herophy garantija nepadengia naršyklių kurios neįeina į anksčiau išvardintų sąrašą, taip pat ši garantija neatsako už busimų anksčiau išvardintų naršyklių versijų suderinamumą.

Projektų Perdavimas

Herophy pasilieka teisę perduoti projektą subrangovams, norėdami užtikrinti, kad projektas būtų įgyvendintas laiku ir atitiktų susitarimo reikalavimus.

Autorinės Teisės ir Vandenženkliai

Klientas besąlygiškai garantuoja, kad bet kokie elementai t.y. tekstai, grafikos, nuotraukos, dizainai, vandenženkliai ar kiti meniniai darbai suteikti Herophy tam, kad būtų įkelti į svetainę yra Kliento nuosavybė, arba jis turi teisėto savininko leidimą naudotis šiuos elementus, ir atsakys, bei padengs žalą Herophy ir jų subrangovams už bet kokią teisinę atsakomybę (įskaitant, bet kokias teismines išlaidas), įskaitant bet kokias pretenzijų ar ieškinių, grasinimus ar ne tik, kylančius iš Kliento pateiktų elementų naudojimo.

 

Projekto Baigimas

Herophy ir Klientas sutinka bendradarbiauti tam kad projektas būtų baigtas laiku. Tačiau, jei klientas nepateikia elementų reikalingų projekto pradžiai per 45 dienas nuo sutarties pasirašymo dienos, pilna sutarties avanso suma taps herophy nuosavybė, kaip žalos kompensacija ir sutartis taps negaliojančia, Herophy pasirinkimu. Nebent projektas bus raštiškai atšauktas anksčiau nei 45 dienos nuo sutarties pasirašymo dienos, tokiu atveju pinigai, už valandas praleistas prie projekto ir išlaidas patirtas dėl projekto, nebus gražinami.

Projekto Perdavimas

Projekto Perdavimas Bet kokie svetainės dizaino projektai bus įkeliami ir Kliento pasirinktą svetainės talpinimo svetainę arba atsiųsti per alternatyvius kanalus, tik gavus galutinį apmokėjimą Klientas supranta, kad nors Herophy siūlo savo svetainių talpinimo paslaugas, jiems nėra automatiškai suteikiamas prisijungimas prie internetinių projektų. Klientas sutinka pasirinkti svetainių talpinimo paslaugos kurios suteikia pilna priėjimą prie Kliento vartotojo paskyros. Klientas bus vienašališkai atsakingas už bet kokius svetainės talpinimo paslaugų tiekėjo mokesčius.

Elektroninės Komercijos Įstatymai

Klientas sutinka, kad Klientas yra vienareikšmiškai atsakingas už bet kokių įstatymų, mokesčių ir tarifų, taikomų bet kokiam projektui ar bet kokioms kitoms Herophy teikiamoms paslaugoms, kaip numatyta čia, laikymąsi, ir laikysis nekenksmingu, saugos ir gins Heropy ir jos patvirtintiems subrangovams nuo bet kokių pretenzijų, ieškinio, baudos, mokesčių ar tarifų, atsirandančių dėl kliento elektroninės komercijos internete ir (arba) bet kokių tokių įstatymų, mokesčių ir tarifų nesilaikymo.

Projekto Autorinės

Teisės Baigto projekto autorinės teisės priklauso Klientui. Teisės į programinį kodą, darbinius failus, ir kompiuterines programas kurios priklauso Herophy išliks herophy nuosavybė ir nebus perduodamos Klientui. Herophy ir jų subrangovai galės demonstruoti grafinius ir kitus dizaino elementus kaip savo darbų pavyzdžius. Projektai gali turėti nuorodą į Herophy svetaines.

Mokėjimai

Mokėjimai turi būti atliekami nedelsiant pagal šios sutarties sąlygas. „Herophy“ pasilieka teisę pašalinti bet kurį interneto projektą nuo žiūrėjimo internete arba sustabdyti bet kokią su Kliento sąskaita susijusią paslaugą, jei šis vėluoja apmokėti sąskaitas už Herophy paslaugas daugiau nei 30 dienų. UBet kokia suma nesumokėta per daugiau nei 30 dienų bus apmokestinama 2% palūkanų plius sutartu valandiniu administraciniu mokesčiu. Herophy nebus atsakinga už bet kokį realų ar tariamą verslo praradimą, atsirandantį dėl interneto projekto nutraukimo. Jei Klientas dėl kokių nors priežasčių sustabdo projekto eigą, Klientas vis tiek yra atsakingas už visą mokėjimą per 15 dienų nuo sąskaitos išdavimo. Jei per trisdešimt (30) dienų po mokėjimo termino Kliento mokėjimas nevykdomas ir šis klausimas perduodamas trečiajai šaliai išieškoti, Klientas sutinka sumokėti pagrįstas surinkimo išlaidas ir mokesčius (įskaitant pagrįstus advokato mokesčius ir teismo išlaidas). Kurias iš tikrųjų patyrė Herophy. Nepriklausomai nuo šios sutarties pasirašymo vietos, ši sutartis yra sudaryta laikantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir jos pažeidimas bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisme.

Apmokėjimo Grafikas

Jei Klientas pasirenka paketo kaina paslaugai, jis turi sumokėti 40% viso paketo kainos avansu sutarties pasirašymo metu. Jei Klientas pasirenka paketo kainą ir nepateikia reikiamos medžiagos ar komunikacijos reikalingos projekto įgyvendinimui, balanso likutis turės būti apmokėta per tris mėnesius nuo sutarties pasirašymo dienos nepriklausomai nuo projekto stadijos.

Klientas ir Herophy sutinka kad paslaugos neįeinančios į paketo kaina ir/arba po svetainės paleidimo bus atliktos už valandinį €20 per valandą mokestį minimaliai apmokestinamas 15 minučių, ir gali reikalauti 40% avansinio mokėjimo nuo paskaičiuotos sumos. Valandinis mokestis gali kisti po 6mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos. Tęstiniai mokėjimai turi būti apmokėti per 15 dienų nuo sąskaitos gavimo, dažniausiai mėnesio pradžioje.

Skubos Mokestis

Jei klientas nori itin greitai atlikto projekto paremto valandiniu mokesčiu, jis gali būti apmokestinamas skubos mokesčiu €25 per valanda Herophy sprendimu. Herophy praneš klientui skubos mokesčio atveju, prieš tęsiant darbus.

Pinigų Gražinimas

Pinigų gražinimas bus taikomas Herophy sprendimu. Bet koks patvirtintas pinigų gražinimas bus apmokestintas 2 administracinėmis valandomis pagal esamą tarifą plius bet kokių laiku praleistu projektui įskaitant, neapsiribojant kelionėmis, konsultacijomis, ir projekto administravimu.

Teisinis Įspėjimas

Nepaisant nieko anksčiau paminėto šiame kontrakte kas prieštarautų, nei Herophy nei Herophy darbuotojai ar agentai, negarantuoja, kad funkcijos bet kokiame projekte ar paslaugose, nebus pertrauktos ar be klaidų. Visą riziką ties kokybe, tikslumu ar veikimu bet kokio projekto neša klientas. Jokiu būdu „Herophy“ nebus atsakinga klientui ar trečiajai šaliai už bet kokią žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, paslaugos pertraukimus, kuriuos sukėlė force majeure, svetainių talpinimo paslauga ar kitos aplinkybės, kurių mes negalime pagrįstai kontroliuoti, bet koks prarastas pelnas, prarasta santaupos ar kita atsitiktinė, pasekminė, baudžiamoji ar speciali žala, atsirandanti dėl „Herophy“ teikiamo projekto ar paslaugos veikimo ar nesugebėjimo vykdyti jos, bet kurio paslaugų teikėjo, bet kokio telekomunikacijų operatoriaus, interneto pagrindo, bet kurio interneto serverio gedimas , jūsų ar jūsų svetainės lankytojo kompiuterį ar interneto programinę įrangą, net jei Herophy buvo pranešta apie tokios žalos galimybę. Be to, jokiu būdu „Herophy“ nebus atsakinga už duomenų praradimą ar paslaugų pertraukimą dėl įsilaužimo ar bet kokio kito tipo atakų jūsų svetainėje ar serveryje. Už bet kokį paslaugų atkūrimą, duomenų atkūrimą ir (arba) svetainės atstatymą yra vienašališkai finansiškai atsakingas Klientas.

Paslaugų Nutraukimas

Klientas pasilieka teisę gauti Herophy sukurtų projekto bylų skaitmeninę kopiją tol, kol visas kliento likutis yra sumokėtas. Tai neapima jokios trečiosios šalies programinės įrangos ar „Herophy“ nuosavybės teise priklausančios programinės įrangos licencijos, nebent licenciją sumokėjo Klientas.

Įgaliotas Atstovas

Vartotojas tvirtina, kad jis yra įgaliotas kliento atstovas ir vykdo verslą su „Herophy“ turėdamas visas kliento (-ų) savininko (-ų) žinias ir leidimą. Tik Kliento atsakomybėje yra leisti arba neleisti Kliento įmonės nario bendravimui tarp Kliento ir Herophy. Bet koks Kliento, Kliento darbuotojų ar Kliento atstovų bendravimas, konsultavimas ar projekto prašymas bus laikomas apmokestinamu pagal dabartinį valandinį tarifą.

Ši Sutartis

Ši sutartis kartu su visais jos priedais yra vienintelė sutartis tarp „Herophy“ ir Kliento. Bet koks šios sutarties papildymas ar pakeitimas turi būti pateiktas raštu ir patvirtintas abiejų šalių parašais (Kliento ir „Herophy“). Šios svetainės ir „Herophy“ teikiamų paslaugų naudojimas reiškia sutikimą su šios sutarties sąlygomis, nuostatomis jo organizacijos ar verslo vardu. sutartis sudaro visą šalių supratimą.